TELWAY

  • banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4
  • banner5

elektronika drogowa

zaufaj technologii ...

aktualności

KSZR w Lublinie

14.09.2018

Polska Grupa Wykonawcza (PGW) w składzie: WASKO S.A., TRAX s.c. APM-PRO Sp. z o.o., CAT Traffic Sp. z o.o., TELSAT oraz TELWAY Sp. z o.o., podpisała umowę na wykonanie pierwszego w Polsce modułu Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem w ramach integracji systemów ITS eksploatowanych na drogach ekspresowych S12, S17 i S19

Tablice pryzmatyczne na S8

08.05.2017

Pierwsza instalacja tablic pryzmatycznych w Polsce z wykorzystaniem systemu ROTAPANEL została zrealizowana na drodze ekspresowej S8 Radziejowice – Paszków.

Tablice obsługiwane są przez system zdalnego zarządzania znakami pryzmatycznymi TELPORT PVMS MOBILE.

Oznakowanie pryzmatyczne dróg

03.11.2016

We współpracy z holenderską firmą ROTAPANEL, spółka TELWAY wprowadziła na rynek Polski oznakowanie zmiennej treści wykonane w technologii pryzmatycnej (PVMS).

Naszym partnerem technologicznym w Polsce jest ERPLAST Sp. z o.o.

Integracja kolumn łączności alarmowej

31.03.2016

Spółka TELWAY zakończyła integrację kolumn łączności alarmowej na autostradach: A4, odcinek Zgorzelec - Krzyżowa i A8, Autostradowa Obwodnica Wrocławia. Zainstalowane tam urządzenia obsługiwane są z Centrum Zarządzania Ruchem w Widawie przez moduł łączności alarmowej systemu TELPORT.

Tablice informacji parkingowej w Rzeszowie

20.11.2015

Spółka TELWAY uruchomiła na terenie Rzeszowa 10 diodowych tablic informacji parkingowej, które zostały zainstalowane w ramach budowy strefy płatnego parkowania w Rzeszowie. 

System zarządzania ruchem na S17

19.09.2013

We wrześniu 2013 przekazany został do eksploatacji System Zarządzania Ruchem zainstalowany na drodze ekspresowej S17, odcinek Kurów - Jastków.

Vaisala across Europe

03.12.2012

W październiku 2012 rozpoczęła się trasa promocyjna mobilnej stacji meteorologicznej DSP310.

Modernizacja stacji meteorologicznych na autostradzie A2

18.10.2012

TELWAY Sp. z o.o. modernizuje stacje meteorologiczne na odcinku autostrady A2 Modła - Nowy Tomyśl. Po zakonczeniu prac modernizacyjnych na autostradzie A2 od Modły do Świecka pracować będzie 15 stacji meteorologicznych dostarczonych i zainstalowanych przez spółkę TELWAY.

Umowa licencyjna z firmą Microprocessador

01.01.2012

W styczniu 2012 spółka TELWAY podpisała z portugalską firmą MICROPROCESSADOR S.A. umowę licencyjną na dystrubucję oraz produkcję znaków zmiennej treści. Produkcja uruchomiona zostanie w Kryspinowie koło Krakowa.

MICROPROCESSADOR S.A. specjalizuje sie w rozwoju i integracji technologii, projektowaniu i implementacji urządzeń oraz rozwiązań systemowych z zakresu automatyki i elektroniki. MICROPROCESSADOR jest uznanym producentem oznakowania o zmiennej treści: www.mpdisplays.net

Stacje meteorologiczne na autostradzie A2

30.11.2011

TELWAY Sp. z o.o. zakończyła instalację sześciu stacji meteorologicznych na autostradzie A2, odcinek Świecko - Nowy Tomyśl. Jednocześnie rozpoczęto modernizację czterech stacji meteorologicznych na odcinku Nowy Tomyśl - Poznań oraz budowę 5 kolejnych stacji uzupełniających na odcinku Świecko - Poznań. Po zakończeniu prac, które planowane jest na marzec 2012r, na odcinku autostrady A2 Świecko - Poznań pracować będzie 15 stacji meteorologicznych, co zapewni wystarczającą bazę pomiarową dla prowadzenia utrzymania zimowego.

Nowe stacje meteorologiczne na autostradzie A1

13.10.2011

TELWAY Sp. z o.o. zakończyła instalację sześciu stacji meteorologicznych na autostradzie A1, odcinek Nowe Marzy - Czerniewice. Tym samym na 150 km odcinku autostrady A1 z Rusocina do Czerniewic pracuje obecnie 11 stacji meteorologicznych VAISALA obsługiwanych przez system IRIS. Otwarcie dla ruchu odcinka autostrady A1 z Nowych Marzów do Czerniewic planowane jest na 14.10.2011r.

 

Łączność alarmowa na autostradzie A4

31.07.2011

TELWAY Sp. z o.o. zakończyła budowę systemu łączności alarmowej na autostradzie A4 Zgorzelec - Krzyżowa. System sklada się z 58 kolumn alarmowych oraz systemu łączności alarmowej zainstalowanego na terenie OUA w Łące.

System monitorowania ruchu na autostradzie A4

15.07.2011

TELWAY Sp. z o.o. uruchomiła na odcinku autostrady A4 Katowice - Kraków moduł monitorowania ruchu systemu TELPORT. System współpracuje z siecią stacji pomiarowych opartych na pętlach indukcyjnych.