TELWAY

  • banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4
  • banner5

elektronika drogowa

zaufaj technologii ...

czujniki meteorologiczne

Drogowe stacje pogodowe DM32 i DM41 współpracują z czujnikami meteorologicznymi firmy VAISALA. TELWAY Sp. z o.o. jest autoryzowanym dystrybutorem w Polsce urządzeń meteorologii drogowej firmy VAISALA. Parametry techniczne oferowanych czujników spełniają światowe standardy w dziedzinie meteorologii drogowej.
 
 
ZDALNY CZUJNIK STANU NAWIERZCHNI DSC111

Detekcja stanu nawierzchni (sucha, wilgotna, mokra, szron, śnieg, lód, błoto pośniegowe), niezależny pomiar grubości warstwy wody, śniegu i lodu, symulacja wartości współczynnika tarcia jako wskaźnika śliskości nawierzchni. Czujnik nieinwazyjny, działa na zasadzie analizy odbitej od nawierzchni wiązki promieniowania laserowego, nie wymaga instalacji w nawierzchni jezdni. Czujnik wyposażony w interfejs portu szeregowego, może pracować samodzielnie lub jako element pomiarowy stacji meteorologicznych DM32 (DM41). Czujnik rekomendowany do stosowania w systemach zarządzania ruchem.

    
DSC111.pdf 
(148 kB) 
  
Technika
laserowa w meteorologii drogowej.pdf       (226 kB) 
 
ZDALNY CZUJNIK TEMPERATURY NAWIERZCHNI DST111

Pomiar temperatury i wilgotności względnej powietrza oraz temperatury nawierzchni jezdni. Pomiar temperatury powietrza przy wykorzystaniu rezystora platynowego PT-100. pomiar wilgotności przy wykorzystaniu elementu HUMICAP. Pomiar temperatury nawierzchni metodą termowizyjną. Czujnik wyposażony w interfejs portu szeregowego, może pracować samodzielnie lub jako element pomiarowy stacji meteorologicznych DM32 (DM41). Istnieje również mozliwość integracji czujnika DST111 z czujnikiem DSC111.

   
  
DST111.pdf (136 kB) 
TERMOHIGROMETR HMP155

Pomiar temperatury i wilgotności względnej powietrza. Pomiar temperatury przy wykorzystaniu rezystora platynowego PT-100. pomiar wilgotności przy wykorzystaniu elementu HUMICAP.

   
  
HMP155.pdf (387 kB) 
CZUJNIK CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO PTB110

Pomiar ciśnienia atmosferycznego przy wykorzystaniu opracowanego w firmie VAISALA elementu BARICAP.

   
 
PTB110.pdf
(212 kB)
 CZUJNIK DROGOWY DRS511

Pomiar temperatury nawierzchni i podłoża. Detekcja oraz pomiar ilości i stężenia substancji chemicznych. Pomiar grubości warstwy wody lub lodu na powierzchni czujnika. Detekcja stanu nawierzchni (sucha, wilgotna, mokra, wilgotna z obecnością chemii, mokra z obecnością chemii, szadź, błoto pośniegowe, lód).

   
 
 
DRS511.pdf (1,16 MB)
CZUJNIK TEMPERATURY GRUNTU DTS12G

Pomiar temperatury gruntu w oparciu o element PT-100. 

   

DTS12G.pdf
(639 kB)
ZINTEGROWANY CZUJNIK SIŁY I KIERUNKU WIATRU WMS302

Pomiar siły i kierunku wiatru w zintegrowanym układzie pomiarowym. Integracja funkcji pomiarowych pozwala na uzyskanie zadawalającego kompromisu pomiędzy ceną czujnika a uzyskiwaną jakością pomiarów.

   
WMS301.pdf
(82 kB)
ZESPÓŁ CZUJNIKÓW SIŁY I KIERUNKU WIATRU WA15

Pomiar siły wiatru w oparciu o anemometr WAA151. Pomiar kierunku wiatru w oparciu o czujnik WAV151. Elementem integrującym jest analogowy nadajnik siły i kierunku wiatru WAT12. Czujniki wyposażone są w elementy grzejne zapewniające niezawodną pracę w warunkach oblodzenia.

   
 
WA15.pdf
(84 kB)

CZUJNIK SIŁY I KIERUNKU WIATRU WMT700


Pomiar siły i kierunku wiatru metodą ultrasonograficzną. Brak elementów ruchomych zapewnia niezawodną pracę w szczególnie trudnych warunkach otoczenia. Czujnik wyposażony jest w interfejs portu szeregowego. Może pracować samodzielnie lub jako element pomiarowy stacji meteorologicznych DM32 (DM41).

   
 
WMT700.pdf
(174 kB)
DETEKTOR OPADU DRD11A

Detekcja i pomiar intensywności opadu atmosferycznego.

 
DRD11A.pdf 
(448 kB)

CZUJNIK WIDZIALNOŚCI PWD10


Pomiar widoczności. Zintegrowane funkcje alarmowe pozwalają na stałe monitorowanie zjawiska mgły oraz automatyczne sterowanie znakami zmiennej treści. Czujnik wyposażony jest w interfejs portu szeregowego. Może pracować samodzielnie lub jako element pomiarowy stacji meteorologicznych DM32 (DM41).

 
 
PWD.pdf (254 kB)

CZUJNIK POGODY BIEŻĄCEJ PWD12


Detekcja, pomiar intensywności oraz klasyfikacja opadu atmosferycznego. Pomiar widoczności. Zintegrowane funkcje alarmowe pozwalają na stałe monitorowanie zjawiska mgły oraz automatyczne sterowanie znakami zmiennej treści. Czujnik wyposażony jest w interfejs portu szeregowego. Może pracować samodzielnie lub jako element pomiarowy stacji meteorologicznych DM32 (DM41).

   
 
PWD.pdf (254 kB)

ZINTEGROWANY CZUJNIK POGODY WXT520


Detekcja, pomiar intensywności i sumy opadu, pomiar temperatury i wilgotności powietrza, pomiar ciśnienia atmosferycznego, pomiar prędkości i kierunku wiatru. Czujnik wyposażony jest w interfejs portu szeregowego.

 
WXT520.pdf (294 kB)
 
Zobacz także: www.vaisala.com