TELWAY

  • banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4
  • banner5

elektronika drogowa

zaufaj technologii ...

czujniki ruchu

Stacje pomiaru ruchu współpracują z czujnikami ruchu, instalowanymi w nawierzchni jezdni. Konfiguracja każdego z czujników z odpowiednim urządzeniem pomiarowym pozwala na pomiar odmiennych parametrów ruchu, w efekcie czego uzyskuje się szeroki wachlarz możliwości w zakresie wykorzystania danych pomiarowych.
 

DETEKTORY PĘTLOWE

Detektory pętlowe (pętle indukcyjne) to cewki instalowane w nawierzchni jezdni. Pomiar natężenia ruchu możliwy jest przy wykorzystaniu pojedynczego detektora. Pomiar prędkości pojazdów i ich długości elektrycznej wymaga instalacji dwóch detektorów pętlowych. Dodatkowe mierzone parametry jak: odstęp czasowy między kolejnymi pojazdami czy czas obecności pojazdu nad detektorem pętlowym są użyteczne dla potrzeb funkcjonowania algorytmów logicznych w systemach telematyki drogowej. Analiza profilu magnetycznego pojazdu umożliwia realizację bardziej złożonych algorytmów klasyfikacji pojazdów, jak np. 5+1, 8+1.

 

DETEKTORY PNEUMATYCZNE

Detektory pneumatyczne (węże gumowe) umożliwiają wykonywanie krótkoterminowych pomiarów ruchu przy współpracy z przenośnymi urządzeniami pomiarowymi, wykorzystującymi pneumatyczną metodę pomiarową. Instalacja węży gumowych przebiega bezinwazyjnie; do ich mocowania wykorzystuje się specjalistyczne gwoździe. Dla dokładnego pomiaru ruchu wymagana jest instalacja dwóch węży gumowych na każdym pasie ruchu. Mniejsza dokładność pomiaru uzyskiwana jest w przypadku wykorzystania dwóch węży gumowych dla całego przekroju jezdni o dwóch pasach ruchu. Pomiary ruchu realizowane są na zasadzie analizy zmian ciśnienia powietrza w wężach gumowych pod wpływem nacisku kół pojazdu. Urządzenia pomiarowe umożliwiają zliczanie osi pojazdów oraz pomiar odstępów międzyosiowych, co jest podstawą do precyzyjnego pomiaru prędkości pojazdów oraz szczegółowej klasyfikacji pojazdów drogowych według wybranego schematu klasyfikacji (np. E-13).