TELWAY

  • banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4
  • banner5

elektronika drogowa

zaufaj technologii ...

dozór wizyjny sieci drogowej


Kamery wizyjne pozwalają w najszybszy i najprostszy sposób zweryfikować warunki ruchowo-pogodowe występujące na sieci drogowej. Sposób przekazu obrazu wizyjnego uzależniony jest od dostępnego medium komunikacyjnego oraz przeznaczenia systemu.

Rozbudowana infrastruktura światłowodowa umożliwia przekaz obrazu w czasie rzeczywistym, co jest wykorzystywane w zaawansowanych systemach zarządzania ruchem. Brak dostępności infrastruktury światłowodowej sprowadza w praktyce przekaz wizyjny do transmisji statycznych obrazów w formacie jpg przy wykorzystaniu dedykowanych sieci radiowych lub sieci telefonii komórkowej GSM.


Z punktu widzenia przeznaczenia, punkty dozoru wizyjnego wyposażane są w:

  • kamery wizyjne przeznaczone do obserwacji stanu nawierzchni, lokalizowane najczęściej w miejscach szczególnie narażonych na występowanie zjawiska gołoledzi oraz innych anomalii pogodowych,
  • kamery wizyjne przeznaczone do obserwacji ruchu drogowego, lokalizowane najczęściej w sąsiedztwie skrzyżowań i węzłów drogowych,
  • kamery wizyjne przeznaczone do monitorowania obiektów infrastruktury drogowej, jak punkty poboru opłat czy miejsca obsługi podróżnych.

Punkty dozoru wizyjnego instalowane na sieci drogowej wyposażane są w czułe kamery o wysokiej rozdzielczości, pracujące na zasadzie dzień - noc, instalowane w obszarach oddziaływania oświetlenia drogowego. Stosowane są także kamery wyposażane w promienniki podczerwieni, co poprawia rozróżnialność obiektów infrastruktury drogowej w obszarach o niedostatecznym oświetleniu.