TELWAY

  • banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4
  • banner5

elektronika drogowa

zaufaj technologii ...

informacja przystankowa

Elektroniczne tablice informacji przystankowej są ważnym elementem systemów ITS budowanych w aglomeracjach miejskich. Tablice wykorzystywane są do informowania podróżnych o czasie odjazdu najbliższych pojazdów komunikacji zbiorowej (tramwaje, autobusy, pociągi). Tablice wykonywane są jako monichromatyczne matryce LED, budowane z diod w kolorze żółytm lub bursztynowym, emitujące światło o szerokiej wiązce świecenia. Tablice instalowane są na peronach jako jedno lub dwustronne, wyposażone są ponadto w systemy informacji akustycznej, umoźliwiajace przekaż dżwiękowy wyświetlanych informacji osobom niewidomym.

Tablice informacji przystankowej  sterowane są z systemu nadrzędnego, dysponującego aktualną informacją o lokalizacji pojazdów komunikacji zbiorowej. W przypadku braku komunikacji z systemem nadrzędnym, tablice wyświetlają odjazdy pojazdów wynikające z rozkładu jazdy lub inne wcześniej zdefiniowane informacje.

TELWAY jest dystrybutorem oraz producentem tablic informacji przystankowej na licencji portugalskiej firmy DMS Lda. (MICROPROCESSADOR S.A.): www.dmsdisplays.com