łączność alarmowa


Zadaniem systemów łączności alarmowej SOS jest udostępnienie użytkownikom autostrad platformy komunikacyjnej umozliwiającej prowadzenie, bezpośrednio z pobocza jezdni, awaryjnej komunikacji z dyspozytorem systemu, w celu wezwania pomocy lub przekazania zgłoszeń o zdarzeniach awaryjnych, mających wpływ lub mogących wywierać wpływ na bezpieczeństwo ruchu.

Oferowane systemy telefonii alarmowej SOS bazują na komunikacji VOiP (voice over IP protocol) przy wykorzystaniu technologii światłowodowej CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing), umożliwiającej jednoczesną transmisję w pojedynczym włóknie światłowodowym do 16 sygnałów, transmitowanych na różnych długościach fal w drugim i trzecim oknie transmisyjnym światłowodu jednomodowego.

Kolumny SOS instalowane na poboczu drogi mogą być zasilane napięciem 230VAC, baterią słoneczną lub z obu żródeł jednocześnie. Kontroler kolumny SOS zapewnia optymalizację poboru energii i w zalezności od specyfiki wymagań realizowanego systemu, dostosowuje funkcjonalność kolumny SOS w celu osiągnięcia maksymalnego okresu bezawaryjnej pracy.

Zobacz także: Kolumna alarmowa SOS, telport.