TELWAY

  • banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4
  • banner5

elektronika drogowa

zaufaj technologii ...

Oznakowanie pryzmatyczne dróg

03.11.2016

We współpracy z holenderską firmą ROTAPANEL, spółka TELWAY wprowadziła na rynek Polski oznakowanie zmiennej treści wykonane w technologii pryzmatycnej (PVMS).

Naszym partnerem technologicznym w Polsce jest ERPLAST Sp. z o.o.

 
 
 

Oznakowanie pryzmatyczne PVMS instalowane jest na sieci autostrad i dróg ekspresowych w klasie C modułu wdrożeniowego Przekazywanie informacji i instrukcji dla kierowców, w ramach implementacji Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. 

Czytaj więcej: Oznakowanie pryzmatyczne o zmiennej treści (PVMS)