TELWAY

  • banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4
  • banner5

elektronika drogowa

zaufaj technologii ...

sterowanie ruchem

Sterowanie ruchem z wykorzystaniem znaków zmiennej treści pozwala na sygnalizację otwarcia, zamknięcia (znaki S4) lub zmiany pasa ruchu (znaki S7). Panele graficzne wykonane w technologii LED instalowane są na autostradach, drogach szybkiego ruchu, w tunelach, na placach poboru opłat lub w innych miejscach sieci drogowej, gdzie wymaga się sterowania potokami ruchu.

Znaki zmiennej treści przeznaczone do sterowania ruchem wykonywane są jako dedykowane panele LED. Znaki S4 lub S7 mogą być także wyświetlane na wielkogabarytowych matrycach diodowych wykonanych w technologii RGB.

Znaki zmiennej treści produkowane przez spółkę TELWAY spełniają wymagania normy PN-EN-12966 Pionowe znaki drogowe. Znaki o zmiennej treści oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

TELWAY jest dystrybutorem oraz producentem znaków zmiennej treści na licencji portugalskiej firmy DMS Lda. (MICROPROCESSADOR S.A.): www.dmsdisplays.com