TELWAY

 • banner1
 • banner2
 • banner3
 • banner4
 • banner5

elektronika drogowa

zaufaj technologii ...

systemy zarządzania ruchem


Systemy zarządzania ruchem to zintegrowane rozwiązania informatyczne przeznaczone do pomiaru, przesyłania, przetwarzania, nadzoru parametrów pogodowo-ruchowych oraz dynamicznego oddziaływania na ruch drogowy, w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu oraz zapewnienia płynności i komfortu jazdy.  

Zaawansowane systemy zarządzania ruchem wykorzystują: 

 • elementy lub złożone systemy osłony meteorologicznej
 • punkty pomiaru prędkości, struktury i natężenia ruchu
 • oznakowanie o zmiennej treści
 • urządzenia do przesyłania i przetwarzania danych
 • kamery wizyjne i urzadzenia automatycznej detekcji incydentów drogowych
 • punkty informacyjne
 • internet
 • środki masowego przekazu 


Wdrażanie systemów zarzadzania ruchem to proces nieunikniony. Jest on odpowiedzią na rozwój motoryzacji i powszechne zapotrzebowanie na środki poprawy bezpieczeństwa, płynności i komfortu jazdy. Profesjonalnie zaprojektowane systemy zarządzania ruchem to inwestycje rentowne, przynoszące redukcję kosztów utrzymania sieci drogowej oraz obsługi skutków kolizji i wypadków drogowych.