TELWAY

  • banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4
  • banner5

elektronika drogowa

zaufaj technologii ...

telport

TELPORT jest rodziną systemów informatycznych z dziedziny ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych), przeznaczonych do wspomagania działań służb drogowych w zakresie zarządzania i utrzymania sieci drogowej. System TELPORT obejmuje w chwili obecnej aplikacje wspierające osłonę meteorologiczną dróg, monitorowanie parametrów ruchu drogowego, zarządzanie pracą znaków zmiennej treści, łączność alarmową SOS oraz dozór wizyjny sieci drogowej.

System Osłony Meteorologicznej TELPORT przeznaczony jest do nadzoru pracy drogowych stacji meteorologicznych, importu, archiwizacji, przetwarzania i prezentacji parametrów i ostrzeżeń meteorologicznych. Aplikacja umożliwia bieżące monitorowanie warunków pogodowych występujących na sieci drogowej oraz ostrzeganie o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych mogących oddziaływać na bezpieczeństwo ruchu. Aplikacja umożliwia także współpracę z zewnętrznymi systemami zarządzania ruchem drogowym.

System Osłony Meteorologicznej TELPORT pracuje w trybie on-line, w oparciu o aktywne połączenie sieciowe i środowisko nowoczesnych przeglądarek internetowych. W celu uzyskania zamierzonej wydajności pracy systemu zaleca się korzystanie z przeglądarki Google Chrome.

 TELPORT.pdf (794 kB)