TELWAY

  • banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4
  • banner5

elektronika drogowa

zaufaj technologii ...

telport

TELPORT jest rodziną systemów informatycznych z dziedziny ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych), przeznaczonych do wspomagania działań służb drogowych w zakresie zarządzania i utrzymania sieci drogowej. System TELPORT obejmuje w chwili obecnej aplikacje wspierające osłonę meteorologiczną dróg, monitorowanie parametrów ruchu drogowego, zarządzanie pracą znaków zmiennej treści, łączność alarmową SOS oraz dozór wizyjny sieci drogowej.

System Monitorowania Ruchu TELPORT przeznaczony jest do nadzoru parametrów ruchu drogowego, importu, archiwizacji, przetwarzania i wizualizacji parametrów ruchu. Aplikacja umożliwia bieżące monitorowanie warunków ruchu występujących na sieci drogowej, ostrzeganie o zmianach parametrów ruchu wpływających na bezpieczeństwo i płynność ruchu oraz gromadzenie danych w celach statystycznych. Aplikacja umożliwia także współpracę z zewnętrznymi systemami dostarczając danych pomiarowych na potrzeby zarządzania ruchem drogowym.

System Monitorowania Ruchu TELPORT pracuje w trybie on-line, w oparciu o aktywne połączenie sieciowe i środowisko nowoczesnych przeglądarek internetowych. W celu uzyskania zamierzonej wydajności pracy systemu zaleca się korzystanie z przeglądarki Google Chrome w wersji 11 lub nowszej. Do obsługi wszystkich funkcji aplikacji konieczne jest włączenie obsługi skryptów Java.

 TELPORT.pdf (794 kB)