TELWAY

  • banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4
  • banner5

elektronika drogowa

zaufaj technologii ...

telport

​​ TELPORT jest rodziną systemów informatycznych z dziedziny ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych), przeznaczonych do wspomagania działań służb drogowych w zakresie zarządzania i utrzymania sieci drogowej. System TELPORT obejmuje w chwili obecnej aplikacje wspierające osłonę meteorologiczną dróg, monitorowanie parametrów ruchu drogowego, zarządzanie pracą znaków zmiennej treści, łączność alarmową SOS oraz dozór wizyjny sieci drogowej.

System Dozoru Wizyjnego TELPORT przeznaczony jest do archiwizacji i prezentacji obrazów statycznych pobieranych z kamer wizyjnych instalowanych na sieci drogowej.

System Dozoru Wizyjnego TELPORT pracuje w trybie on-line, w oparciu o aktywne połączenie sieciowe i środowisko nowoczesnych przeglądarek internetowych. W celu uzyskania zamierzonej wydajności pracy systemu zaleca się korzystanie z przeglądarki Google Chrome.

 TELPORT.pdf (794 kB)