TELWAY

  • banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4
  • banner5

elektronika drogowa

zaufaj technologii ...

telport

​​ TELPORT jest rodziną systemów informatycznych z dziedziny ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych), przeznaczonych do wspomagania działań służb drogowych w zakresie zarządzania i utrzymania sieci drogowej. System TELPORT obejmuje w chwili obecnej aplikacje wspierające osłonę meteorologiczną dróg, monitorowanie parametrów ruchu drogowego, zarządzanie pracą znaków zmiennej treści, łączność alarmową SOS oraz dozór wizyjny sieci drogowej.

System Łączności Alarmowej TELPORT przeznaczony jest do obsługi komunikacji głosowej z kolumnami alarmowymi SOS zainstalowanymi wzdłuż sieci drogowej. Aplikacja umożliwia bieżące monitorowanie stanu technicznego kolumn alarmowych SOS, obsługę komunikacji z kolumnami alarmowymi oraz logowanie połączeń alarmowych. Aplikacja umożliwia także współpracę z zewnętrznymi systemami, dostarczając informacji o występowaniu zdarzen alarmowych, mogących oddziaływac na bezpieczeństwo i płynność ruchu.

System Łączności Alarmowej TELPORT pracuje w trybie on-line, w oparciu o aktywne połączenie sieciowe i środowisko nowoczesnych przeglądarek internetowych. W celu uzyskania zamierzonej wydajności pracy systemu zaleca się korzystanie z przeglądarki Google Chrome.

 TELPORT.pdf (794 kB)