TELWAY

  • banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4
  • banner5

elektronika drogowa

zaufaj technologii ...

zarządzanie ruchem

Znaki zmiennej treści są ważnym elementem systemów zarządzania ruchem, zarówno w miastach, jak i na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Dynamiczne sterowanie prędkością jazdy, informowanie kierujących o utrudnieniach w ruchu, informowanie o czasie dojazdu, ostrzeganie o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych czy przekierowanie ruchu na drogi alternatywne w sytuacjach awaryjnych, to przykłady wykorzystania znaków zmiennej treści wpływające w sposób znaczący na poprawę bezpieczeństwa, płynności i komfortu jazdy. Znaki sterowane są z systemu nadrzędnego.

Znaki zmiennej treści produkowane przez spółkę TELWAY spełniają wymagania normy PN-EN-12966 Pionowe znaki drogowe. Znaki o zmiennej treści oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

TELWAY jest dystrybutorem oraz producentem znaków zmiennej treści na licencji portugalskiej firmy DMS Lda. (MICROPROCESSADOR S.A.): www.dmsdisplays.com