oznakowanie LED o zmiennej treści (VMS)

Ostrzeganie kierowców o utrudnieniach w ruchu i niebezpiecznych zjawiskach pogodowych, przekierowanie ruchu na drogi alternatywne, zarządzanie prędkością, sterowanie płynnością jazdy, przekazywanie informacji zwiększających komfort jazdy - to zadania realizowane przez oznakowanie o zmiennej treści. Stosowanie znaków zmiennej treści jako elementów wykonawczych systemów zarządzania ruchem wpływa znacząco na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

Znaki i tablice o zmiennej treści wykonywane są w technologii diodowej jako monochromatyczne lub barwne matryce LED, pozwalając na wyświetlanie elementów graficznych (znaków drogowych) lub komunikatów tekstowych. Przy ściśle zdefiniowanych wymaganiach odnośnie wyświetlanych elementów graficznych, znaki zmiennej tresci mogą być wykonywane z łańcuchów diodowych LED (znaki piktogramowe), co pozwala na zmniejszenie kosztów ich wytwarzania.

Znaki i tablice o zmiennej treści produkowane przez TELWAY spełniają wymagania normy PN-EN-12966 Pionowe znaki drogowe. Znaki o zmiennej treści oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

TELWAY jest dystrybutorem oraz certyfikowanym producentem znaków zmiennej treści na licencji portugalskiej firmy DMS Lda. www.dmsdisplays.com